Contact#:0998-987-7134
How To Increase Your Inner Potential

How To Increase Your Inner Potential

Share this article

Naniniwala ang novelist na si H.G. Wells na hindi sukatan ng success ang yaman, katanyagan, posisyon o kapangyarihan. Ang tangi at totoong sukatan ng success ay ang tumbasan ng kung anu sana tayo ngayon at kung ano tayo ngayon. Sa madaling salita, dumarating ang success bilang resulta ng paglago natin sa ating potential.

Halos walang hangganan ang ating potential, pero kokonti lang ang sumusubok na makamit ito. Bakit kaya?

Ang sagot ay, kaya nating gawin ang kahit ano pero di natin kayang gawin lahat. Marami ang hinahayaan lang na magdesisyon ang iba para sa kanila. Sa huli, hindi nila talaga naiaalay sa sarili nilang purpose sa buhay. Tuloy, sila'y nagiging jack-of-all-trades, master of none. Sa halip na jack-of-few-trades, focused on one.

(4) Four principles na magdadala sayo tungo sa paglago ng iyong potential.

1. Mag-concentrate sa isang goal.
Hindi mo mararating ang goal mo kung hati ang attensyon at efforts mo sa kung saan-saan. Para maabot ang iyong potential, kailangan mo ng focus.

2. Mag-concentrate sa patuloy na improvement.
Ang commitment sa patuloy na pagpapabuti ay susi sa pag-abot ng iyong potential at sa pagiging successful. Keep on reading books, eBooks, watching training courses, in short invest in yourself.

3. Kalimutan ang nakaraan.
"Hindi na mahalaga ang nakaraan at hindi tayo makaka-arangkada tungo sa hinaharap kung kinakaladkad natin ang nakaraan" - Jack Hayford
Tandaan mo, anuman ang hinarap mo sa nakaraan, meron kang potential na pagtagumpayan ito.

4. Mag-focus sa hinaharap.
Parating nasa harap mo ang iyong potential -- maging eight years old ka man, 18, 48, 80. Meron ka pang puwedeng ayusin sa sarili mo. Puwede kang maging mas magaling bukas kaysa kung ano ka ngayon.
I hope may natutunan ka sa maikling blog post na ito and ang content ng post na ito ay hubog sa libro ni John C. Maxwell na ang title ay "Attitude 101".

You can also share this content.
Click the like button.
Comment below.
Ellison Locaylocay

Your Online Friendly Coach,

Ellison Locaylocay
Author - Entrepreneur

Share this article